Dziennik budowy

Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach prac publikując nowe fotografie w galerii. Obecnie na obiekcie prowadzone są prace porządkowe i odkrywkowe w celu zbadania stanu pierwotnego i dawnej funkcji poszczególnych pomieszczeń. Prowadzone też są prace naprawcze i konserwatorskie elementów konstrukcyjnych budynku.

2014-12-05

Dnia 05.12.2014 r. złożono wniosek pozwolenia na przebudowę i modernizację budynku zgodnie z projektem Pracowni Projektowej „SZUMSKI” Mariusz Szumski. Po otrzymaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków i uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę rozpoczniemy realizację inwestycji i rozpoczniemy sprzedaż mieszkań. Do tego czasu prowadzimy tylko i wyłącznie rezerwację mieszkań. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w biurze sprzedaży Rynek 9, 48-385 Otmuchów lub telefonicznie na nr 77 431 51 43 lub 880 572 569. Przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: Luty – Marzec 2015 rok

2015-01-09

Obecnie trwają prace przygotowawcze i porządkowe. Na prośbę projektantów dokonano odkrywek newralgicznych części budynków w celu określenia zakresu prac remontowo – budowlanych.

2015-03-24

Odnosząc się na zawiadomienie życzliwych sąsiadów o prowadzonych pracach, po poprzednim zawiadomieniu przez właściwy organ, przeprowadzono kontrole na nieruchomości. Po kontroli nie stwierdzono naruszenia obowiązującego prawa.

2015-04-16

Miło Państwa powiadomić, że podpisano wstępną umowę o współpracy z Panią Honoratą Byrską z HB Nieruchomości, ul. Celna 9 w Nysie.

2015-04-21

W dniu dzisiejszym odebrano decyzje pozwolenia na budowę nr 213/15 z dnia 21.04.2015 r.

2015-05-19

W dniu dzisiejszym decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna. Przekazano na budowę projekty wykonawcze instalacji wewnętrznych.

2015-05-22

Zarejestrowano Dziennik Budowy. Rozpoczęto prace demontażowe, skucia tynków, naprawy konstrukcji.

2015-05-25

Kontrola budowy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Bez większych uwag, zalecono wygrodzić kontener na odpady budowlane.

2015-06-01

Zakończono elementy konstrukcyjne ścian wewnętrznych parteru, rozpoczęto konstrukcje murowe I piętra. Trwa rozbiórka poddasza.

2015-06-20

Zakończono elementy konstrukcyjne ścian wewnętrznych I piętra. Rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbiórki budynku gospodarczego.

2015-07-01

Rozpoczęto konstrukcje murowe II piętra. Oczekujemy na zatwierdzenie projektu zamknięcia drogi dla prac związanych z izolacją ścian zewnętrznych i wykonania przyłącza wodnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza gazowego. Po zakończeniu tych prac, rozpoczną się prace dachowe i elewacyjne.

2015-10-20

Zakończono konstrukcje murowe II piętra. Rozpoczęto remont poddasza i remont stropów.

2015-12-01

Wymieniono skorodowane elementy więźby dachowej. Zakończono demontaże podłóg wraz z utylizacją zasypek.

2016-02-10

Zakończono remont stropów, przestrzeń uzupełniono keramzytem firmy Leica.

2016-03-14

Miło nam poinformować, że podpisano umowę na roboty instalacji sanitarnej z firmą BIG Leszko.

2016-04-18

Miło nam poinformować, że podpisano umowę na roboty instalacji elektryczne z firmą KKT Elbud.