Galeria wykończenia części wspólnych


WIZUALIZACJE UKAZUJĄ WYGLĄD WYŁĄCZNIE W SPOSÓB POGLĄDOWY, OSTATECZNE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE BĘDĄ DOBRANE PO UZYSKANIU OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ, AKCEPTACJI MATERIAŁÓW PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKÓW ORAZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.